My a hlavní partneři

 

Externí partneři :

Vedení, zaměstnanci a členové Horské služby:

(Jako Odborní konzultanti Horské služby . jsme zajišťovali  organizátorské a poradenské služby v oboru silniční dopravy pro vlastní i cizí potřebu dopravními prostředky pro provoz na pozemních komunikacích i pro pohyb ve volném terénu, organizaci činnosti, bezpečnost práce a vzdělávání pracovníků, tvorbu podkladů pro legislativní normy podle aktuální potřeby, stálý informační servis v oboru a on line a nepřetržité telefonické poradenství pro všechny horské oblasti ČR a náčelníky těchto oblastí. Bezplatně jsme přednášeli  na odborných doškoleních a  seminářích, společně s odborníky ze specializovaných oblastí mediciny, záchrany, horských technik a prevence. (například s Fakultní nemocnicí v Motole)  Jsme autory prozatím všech předloh novel zákonů, které umožňují záchranářům Horské služby využívat výjimek ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Mimo jiné jsme iniciovali a pomáhali realizovat opravy chyb při novelizacích §41 o právech  přednostní jízdy  a NV 110/2001. ::) 

Aktuálně jsme ve vztahu k Horské službě ČR o.p.s. jako její smluvně zavázaní poradci a konzultanti  novou smlouvou, uzavřenou v roce 2022

Česká jezdecká federace:

(Pečujeme m.j. také o rubriku "Informace pro soutěžící" , která zabezpečuje informace pro přepravu sportovních koní pro návštěvníky webu České jezdecké federace)

 

Asociace dopravních psychologů, UPA Olomouc:

(Semináře , akreditační kursy pro dopravní psychology)

 :