My a hlavní partneři

Horská služba a ostatní partneři 

Spolupráce s horskou službou v institucionální rovině byla ukončena ředitelem  o.p.s., požádali jsme o jeho odvolání .

Jako Odborní konzultanti Horské služby . záchranáře jsme zajišťovali  organizátorské a poradenské služby v oboru silniční dopravy pro vlastní i cizí potřebu dopravními prostředky pro provoz na pozemních komunikacích i pro pohyb ve volném terénu, organizaci činnosti, bezpečnost práce a vzdělávání pracovníků, tvorbu podkladů pro legislativní normy podle aktuální potřeby, stálý informační servis v oboru a on line a nepřetržité telefonické poradenství pro všechny horské oblasti ČR a náčelníky těchto oblastí. Bezplatně jsme přednášeli  na odborných doškoleních a  seminářích, společně s odborníky ze specializovaných oblastí mediciny, záchrany, horských technik a prevence. (například s Fakultní nemocnicí v Motole)  Jsme autory prozatím všech předloh novel zákonů, které umožňují záchranářům Horské služby využívat výjimek ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Mimo jiné jsme iniciovali a pomáhali realizovat opravy chyb při novelizacích §41 o právech  přednostní jízdy  a NV 110/2001.  

Pečujeme také o rubriku "Informace pro soutěžící" , která zabezpečuje informace pro přepravu sportovních koní pro návštěvníky webu České jezdecké federace