NÁZOR NA AGRESORY

 

Vracení řidičských oprávnění recidivujícím přestupcům v zásadě nepodporujeme. Přestupku se můžeme dopustit všichni - všichni ale zcela nepochybně nejsme a ani nechceme být recidivisty.

 Poradenství při neagresivním přestupku , dopravní nehodě, správním deliktu (mimo jednání pod vlivem alkoholu nebo návykových látek!):  od Kč 500,-/každou započatou hodinu, u stálých klientů  zcela podle dohody.

Děkujeme.