pomoc postiženým agresí

 

Vracení řidičských oprávnění recidivujícím přestupcům v zásadě nepodporujeme. Přijímáme přestupce k přípravě na  přezkoušení z odborné způsobilosti jen  zcela výjimečně, za našich vlastních podmínek, po vlastní diagnostice, výběrově, s ohledem na  výpis z karty řidiče,  a s podmínkou absolvování výcvikového a výukového kurzu.Přestupku se můžeme dopustit všichni - všichni ale zcela nepochybně nejsme a ani nechceme být recidivisty.

Cena pro kurs a předvedení  za účelem přezkoušení odborné způsobilosti  : od Kč 5000,- pro skupinu "B"

 Poradenství při neagresivním přestupku , dopravní nehodě, správním deliktu (mimo jednání pod vlivem alkoholu nebo návykových látek!):  od Kč 500,-/každou započatou hodinu, u stálých klientů  zcela podle dohody.

Děkujeme.