informace

Naše informace a odborné názory jsou  určeny výhradně  našim stálým smluvním klientům.

Informace a stanoviska s určením pro širokou veřejnost neposkytujeme 

Diskusí  v mediích a na sítích se nezúčastňujeme 

 Výňatek z našich smluvních podmínek:

Jediný pro žadatele závazný vzor a odborný názor v oblasti provozu a řízení vozidel, pracovních postupů a stylů představuje autoškola. Nerespektování její výhradné autority žadatelem je hrubým porušením dodacích podmínek a důvodem pro vyřazení žadatele z výcviku.

Příklady titulů prezentací k edukaci :