názor autorů

 

 

Co je pouvoir, akdo jej má?

 

Čerstvý absolvent autoškoly s adekvátní úrovní znalostí a dovedností získaných výchovou,  výukou a výcvikem je prověřen  zkouškou. Ve styku s agresivním a  nepodnětným dopravním prostředím je pak jeho osobnost často  vystavena  interferujícímu  tlaku  nejbližšího okolí, včetně   autoritativního  a málo empatického dobrovolného mentora či mentorky. Jak  v takové situaci absolvent  a jemu vštípené principy defenzivní a komunikativní jízdy  obstojí,  záleží   na jeho kognici, osobnostních vlastnostech, typu  a postojích. Výsledné dopravně sociální  chování   zobrazuje vlastnosti  vrozené, i  získané výchovou v rodine,  edukací  a životními  vzory.  Proto se v dlouhodobém horizontu a na platformách tzv. odborné veřejnosti  autoři netají myšlenkou o přesunu institutu dopravně psychologického vyšetření   bezprostředně na začátek řetězce vytváření nového řidiče ,jako další vstupní  podmínku -  vedle posudku o lékařském vyšetření.

Z odborného hlediska domácí amatérští  auditoři kvalit začínajícího řidiče   postrádají  k hodnocení  pedagogické práce autoškoly i jejího možného výsledku  - na rozdíl od odborníků - u konkrétního absolventa

relevantní pouvoir.

Pokus o srovnávání  předpokladů