kursy, školení a ceny

Vážným zájemcům o přijetí k výcviku a výuce v naší autoškole:

 

Organizujeme výhradně ucelené prezenční kurzy pro  skupinu "B" , pro předem přihlášené a vybrané  uchazeče ,  v námi annoncovaných termínech. Jiné formy výuky nepodporujeme . Jednotná délka kurzů (mimo epidemiologická opatření)  cca 6 měsíců.

Vstupní  podmínky jsme rozšířili o přednostní ochranu našeho zdraví.Akceptujeme  vakcinaci,protilátky po nemoci, atd. Obdobně jako při cestování a v jiných resortech.Chceme se vyhnout opakovanému vyžadování   testů,zejména při kontaktní výuce v řízení bez jakékoliv distance ve vozidle. Naše kapacitní možnosti jsou aktuálně a dlouhodobě naplněny akceptujícími  žadateli. Chápajicim děkujeme 

                          

 

iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

 

 

 

Po rekonstrukci představujeme  ceník našich produktů pro období od 1. dubna 2021. Do doby uzavření smlouvy s odběratelem může být změna výše ceny prostředkem regulace nabídky a poptávky dodavatelem podle aktuální zdravotní, provozní a tržní situace. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesní školení : 

Školení probíhá 1x v průběhu každých 12měsíců, počínaje záznamem profesní způsobilosti do řidičského průkazu!

Platnost způsobilosti 5 let

Pozor na výměny profesních průkazů,

Poslední páté školení musí proběhnout

ještě v době platnosti průkazu!

Jinak můžeme nabídnout náhradní školení 35 hodin

 Naší práce i  typických klientů - studentů  naší autoškoly -  si vážíme. 

Jsou  příjemní, komunikativní, pracovití a zodpovědní .

Zájemce  s opačnými vlastnostmi rádi ponecháme  autoškoláms rychlým a jednoduchým výcvikembez výuky a výchovy.

 Přihlášky

 -V době naší přítomnosti vždy a pravidelně  - v době vyučování našich kurzů- po objednání  

(vyučovací doby přizpůsobujeme vždy  kurzu)

těšíme se na Vás!

 

 

%MCEPASTEBIN%