kursy, školení a ceny

Vážným zájemcům o přijetí k výcviku a výuce v naší autoškole:

Výcvik a výuka jsou   doplňkem našich hlavních  zájmových a PROFESIONÁLNÍCH  aktivit. Těmi jsou odborné poradenství , činnost dopravních a horských  specialistů, dopravní psychologie a školení řidičů . S ohledem na omezené osobní  i zájmové možnosti a kapacity jsme proto již dlouho autoškolou   POUZE PRO VYBRANÉ A POZVANÉ "PRVOŽADATELE". Metodika našeho výběru perspektivních žadatelů s možností  účasti ve výhradně prezenčních a homogenních kurzech :

        

OSOBNÍ VSTUPNÍ POHOVOR S ŽADATELEM

úspěšně ukončené nejméně základní  vzdělání v českém nebo slovenském jazyce

jazyková  úroveň  - rodilý mluvčí

                                            ( vyučovacím jazykem je  jazyk český)

                                                                            &

1.

Studenti a absolventi gymnazia Ostrov

2. 

Studenti a absolventi maturitních oborů ostatních středních škol

ostatní studenti

                                                          Požadavky z oblasti Horský provoz, záchrana  a IZS 

Dlouhodobí klienti   a ostatní zájemci podle kapacity, potřeby  a možností autoškoly

a našich odborných a osobních  činností a zájmů

DĚKUJEME 

 

 Naší práce i  typických klientů - studentů  naší autoškoly -  si vážíme. 

Jsou  příjemní, komunikativní, pracovití a zodpovědní .

 Pohovor a přihlášky

 -V době naší přítomnosti vždy po objednání  a právě tak v době vyučování našich kurzů- po objednání  

(vyučovací doby teorie  ČÁSTEČNĚ přizpůsobujeme GYMNAZIU OSTROV)

 

Organizujeme výhradně ucelené prezenční kurzy pro PRVOŽADATELE o skupinu "B", pro předem přihlášené a NÁMI VYBRANÉ uchazeče, a v námi annoncovaných termínech. Jiné formy výuky nepodporujeme . Zájemce o přestup ani neúspěšné absolventy jiných autoškol nepřijímáme. Jednotná délka kurzů (mimo epidemiologická opatření)  cca 6 měsíců

 

 

Po dobu prvých 2 měsíců pouze pravidelná povinná výuka teorie  bez povolené neúčasti , v rozsahu podle zákona, nejméně 36 vyučovacích hodin! Tuto dobu pokládáme současně za zkušební období, které pro naši edukační potřebu žadatele prověřuje.....

 

 

         

 

 

 Profesní školení : 

Školení probíhá 1x v průběhu každých 12měsíců, počínaje záznamem profesní způsobilosti do řidičského průkazu!

Platnost způsobilosti 5 let

Pozor na výměny profesních průkazů,

Poslední páté školení musí proběhnout

ještě v době platnosti průkazu!

Jinak můžeme nabídnout náhradní školení 35 hodin

 

 

%MCEPASTEBIN%